ūüĎóūüíŅ Vin¬≠ta¬≠ge and Vinyl Pic¬≠nic, czy¬≠li pik¬≠nik i zaku¬≠py w Hoc¬≠kach! MoŇľe¬≠cie zostańá z nami tak dŇāu¬≠go jak chce¬≠cie, korzy¬≠stańá z dobro¬≠ci baro¬≠wych, odpo¬≠czy¬≠wańá i przy oka¬≠zji bez¬≠stre¬≠so¬≠wo kupo¬≠wańá ūüĎóūüíŅ

Pod¬≠czas even¬≠tu zaopa¬≠trzy¬≠cie sińô w naj¬≠lep¬≠sze old¬≠scho¬≠olo¬≠we ubra¬≠nia, kupi¬≠cie wyse¬≠lek¬≠cjo¬≠no¬≠wa¬≠ne pŇāy¬≠ty winy¬≠lo¬≠we i pogra¬≠cie na fli¬≠pe¬≠rach ‚ėļÔłŹ Cze¬≠go chcieńá wińô¬≠cej?

Vin¬≠ta¬≠ge and Vinyl Pic¬≠nic to impre¬≠za dla fan√≥w dobre¬≠go sty¬≠lu i naj¬≠lep¬≠szej muzy¬≠ki ‚ėĚ

Oso¬≠by, kt√≥¬≠re chcia¬≠Ňāy¬≠by wysta¬≠wińá swo¬≠je rze¬≠czy na sprze¬≠daŇľ, zapra¬≠sza¬≠my do kon¬≠tak¬≠tu: brcvtg@gmail.com

BRC Vin¬≠ta¬≠ge x Winyl Mar¬≠ket x Trzaski.pl

Hoc¬≠ki Kloc¬≠ki / nad WisŇāńÖ
Bul¬≠war Flo¬≠tyl¬≠li WiŇõla¬≠nej, Wio¬≠Ňõlar¬≠ska 6
12 sierp¬≠nia / g.12‚Äď19
Wstńôp wol¬≠ny

***
Wspie¬≠ra¬≠jńÖ:
Radio Kam¬≠pusGoing. / War¬≠sa¬≠who¬≠lic / War¬≠sza¬≠wa za dar¬≠mo ‚ÄĒ waw4free