Zapra­sza­my do obej­rze­nia rela­cji z Record Sto­re Day War­saw 2017