Kolej­ny nowy winyl w kolek­cji ?
Nie macie wyj­ścia 🙂
Klub SPA­TiF oraz Tysią­ce Winy­li wspól­nie zapra­sza­ją wszyst­kich fanów czar­ne­go krąż­ka na sobot­ni dig­ging!

SOBOTA 07.04.18 / godzi­ny 12–16