Masz ocho­tę poszpe­rać w wyjąt­ko­wych płytach?
17.03.18 / 11–16 / Ver­ti­go Jazz Club & Restau­rant / Tysią­ce Winyli
Nała­duj się magicz­ną muzyką.