Masz ocho­tę poszpe­rać w wyjąt­ko­wych płytach?
18.03.18 / 12–18 / Kino Muza w Pozna­niu / Tysią­ce Winyli
Nała­duj się magicz­ną muzyką.