Masz ocho­tę poszpe­rać w wyjąt­ko­wych pły­tach?
18.03.18 / 12–18 / Kino Muza w Pozna­niu / Tysią­ce Winy­li
Nała­duj się magicz­ną muzy­ką.