Fusy i Mię­tu­sy zapra­sza­ją na kolej­ną edy­cję Tysią­ce Winy­li Na Sta­rym Mie­ście.
Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji? Wpa­daj!
Wystaw­ców pro­si­my o kon­takt pod numer tel: 533324488.

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Black Goodies Record Sto­re , Gru­ba­nu­ta SOPOT , Vin­ta­ge Sound­glas­ses oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.
Cze­ka na Was jak na razie ok. 7000 płyt w takich gatun­kach jak: Funk, Soul, Boogie, Disco, Hip-Hop, House, Jazz, Pop, Reg­gae, Rock (Clas­sic, Psy­cho, Punk, Hard & Heavy) .
W trak­cie gieł­dy muzy­kę z gra­mo­fo­nów zaser­wu­je dla Was DHS -Pan­da­dre­ad Sound Sys­tem / Black Goodies Record Sto­re.

Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie wyda­rze­nia.

Nie­dzie­la 17.04.2016
Fusy i Mię­tu­sy
Start : 13:00
Wstęp FREE!
Patro­nat i wspar­cie : Psy­cho­son­da , Winyl Mar­ket