Fusy i Mię­tu­sy zapra­sza­ją na Tysią­ce Winy­li NA STARYM MIEŚCIE — gieł­dę płyt winy­lo­wych.
Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji? Wpa­daj!

Wystaw­ców pro­si­my o kon­takt pod numer tel: 533324488.

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin , Pły­ty Gra­mo­fo­no­weWinyl Mar­ket — War­sza­wa, Black Goodies Record Sto­re — Gdańsk, Gru­ba­nu­ta SOPOT oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.
Cze­ka na Was jak na razie ok. 7000 płyt w takich gatun­kach jak: Funk, Soul, Boogie, Disco, Hip-Hop, House, Jazz, Pop, Reg­gae, Rock (Clas­sic, Psy­cho, Punk, Hard & Heavy) .

W trak­cie gieł­dy muzy­kę z gra­mo­fo­nów zaser­wu­je dla Was Risky / Winyl Mar­ket oraz Gofer / Pły­ty Gra­mo­fo­no­we i zapro­sze­ni goście : DJ Fala Mes­sen­ger , RadekkCyman Records

Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie wyda­rze­nia.

Nie­dzie­la 21.02.2016
Fusy i Mię­tu­sy
Start : 13:00
Wstęp FREE!
Patro­nat i wspar­cie : Cyman Records , Psy­cho­son­da