Pasaż w Kra­ko­wie zapra­sza na TYSIĄCE WINYLI NA STARYM MIEŚCIE-KRAKÓW/PASAŻ czy­li 2 edy­cja gieł­dy płyt ana­lo­go­wych.

Wszyst­kich obec­nych na kra­kow­skim ryn­ku i oko­li­cach ser­decz­nie zapra­sza­my.
Chcesz wymie­nić lub sprze­dać winy­le ze swo­jej domo­wej kolek­cji? Wpa­daj!
Wystaw­ców pro­si­my o kon­takt pod numer tel: 533324488.

Potwier­dze­ni wystaw­cy : Muzy­ka Mia­sta — Rzeszów/ War­sza­wa , Vin­ta­ge Sound­glas­ses — Lublin , Winyl Mar­ket — War­sza­wa oraz pry­wat­ni kolek­cjo­ne­rzy.

Cze­ka na Was jak na razie ok. 7000 płyt w takich gatun­kach jak: Funk, Folk, Soul, Boogie, Disco, Hip-Hop, House, Jazz, Muzy­ka Poważ­na, Pop, Reg­gae, Rock (Clas­sic, Psy­cho, Punk, Hard & Heavy) .

W trak­cie gieł­dy muzy­kę z gra­mo­fo­nów zaser­wu­je dla Was Risky / Winyl Mar­ket / Keep on sear­chin’ (W‑Wa).

Pro­si­my o udo­stęp­nia­nie wyda­rze­nia.

Nie­dzie­la 17.01.2016
Pasaż
Start : 13:00
Wstęp FREE!
Patro­nat i wspar­cie : Psy­cho­son­da , Radio Kra­ków , Zoo­te­ka