Winyl i Książ­ka to spo­tka­nie anty­kwa­riu­szy, skle­pów pły­to­wych i pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów zrze­szo­nych z pro­jek­tem Tysią­ce Winy­liWinyl Mar­ket.

Wystaw­cy:

Anty­kwa­riat Gro­chow­ski / Anty­kwa­riat Gro­chow­ski — Piw­ni­ca
Anty­kwa­riat Tam­ka
Anty­kwa­ria­ty Książ­ka dla Każ­de­go
Anty­kwa­riat Czar­ny Kot
Black Mar­ket
Mat­t’a Winy­l’a
Trzaski.pl
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
Winyl Mar­ket

Data: 28.05.2017

Gdzie: Pawi­lo­ny Nowy Świat

Godzi­na: 14.00–20.00

Patro­nat i wspar­cie: Going. , Psy­cho­son­da , Pły­ty winy­lo­we, któ­re praw­do­po­dob­nie zacza­ru­ją Two­ją kolek­cję , Radio Kam­pus