W naj­bliż­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my na winy­lo­wą stre­fę pod­czas tar­gów Vin­ta­ge Sun­day w Hali Gwar­dii, two­rzo­ną przez: Winyl Mar­ketPły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.plDown­tem­po City Funk, Trzaski.pl oraz pry­wa­tych kolek­cjo­ne­rów.
Zabie­ra­my ze sobą ponad 3000 płyt w róż­nej sty­li­sty­ce, a ich ceny star­tu­ją już od 5 PLN!

O opra­wę muzycz­ną w trak­cie tar­gów zadba­ją :
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl / Winy­lo­bra­nie oraz Risky — Winyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw.

#80s #disco #boogie #funk #rare­gro­oves #bale­aric ?

04.03.2018
10:00 — 16:00
Hala Gwar­dii 
Wjazd za free!