W naj­bliż­szą nie­dzie­lę 20.05 zapra­sza­my na naszą winy­lo­wą stre­fę pod­czas tar­gów Vin­ta­ge Sun­day w Hali Gwar­dii, two­rzo­ną przez sklep Black Mar­ketPły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.plWinyl Mar­ket oraz pry­wat­nych kolek­cjo­ne­rów.
Zabie­ra­my ze sobą ponad 2000 winy­li w róż­nej sty­li­sty­ce, a ich ceny star­tu­ją już od 5 PLN!

Zadba­my tak­że o opra­wę muzycz­ną w trak­cie tar­gów a za gra­mo­fo­na­mi swo­je sety z czar­nych płyt zagra­ją:
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
Qb — Black Mar­ket,
Risky — Record Sto­re Day War­saw

Godzi­ny: 10–17
Hala Gwar­dii, Plac Żela­znej Bra­my 1, War­sza­wa

Wyda­rze­nie na FB: https://www.facebook.com/events/180347142685133/