Pod­czas trwa­nia wyda­rze­nia zagra­ją (tyl­ko i wyłącz­nie z płyt winy­lo­wych) nastę­pu­ją­cy Arty­ści:

12998299_501704810012667_1045532621311518351_o12:00–12:30 SPINLABPhi­fe Dawg Tri­bu­te — DJ KEBS
12:30–13:00 Rap Histo­ry War­saw — Show­ca­se — DJ Anusz
13:00–13:30 Father And Son Records And Tapes — Unre­le­ased Tracks from FASRAT — Maciek Sien­kie­wicz
13:30–14:00 The Very Polish Cut OutsKarol Alek­san­der
14:00–14:30 S1 War­saw — Show­ca­se — Rafał Gro­bel
14:30–15:00 Black Goodies Record Sto­re — Show­ca­se — Dj DHS / Pan­da­dre­ad Sound Sys­tem
15:00–15:30 asfaltshop.pl — Show­ca­se — Piotr Pyt­kow­ski
15:30–16:00 Alkopoligamia.com — Show­ca­se — Dj Lazy One
16:00–16:30 Trój­ka — Pro­gram 3 Pol­skie­go Radia / Potrój­ne Pasmo Prze­no­sze­nia w Trój­ce — Polish Jazz Clas­sics — Michał Mar­gań­ski
16:30–17:00 Trans­atlan­tyk — Show­ca­se — Dj Dook
17:00–17:30 Side­One — Show­ca­se — Jealo
17:30–18:00 Cyman Records — Show­ca­se — Radekk

Record Sto­re Day — War­saw 2016 Line up & Time table