Już są! Gadże­ty z logiem Winyl Mar­ket : T‑shirty, slip­ma­ty (7″ i 12″), naklej­ki oraz tor­by na ramię o pojem­no­ści 20 płyt.  Do naby­cia na naszych impre­zach.


20161008_130031

Tor­ba  
30 PLN

Wewnętrz­na stro­na tor­by wzmoc­nio­na zosta­ła war­stwą pcv, po to by chro­nić wasze winy­le przed desz­czem, gra­ma­tu­ra to aż 240g, pojem­ność 20 płyt.


20161008_124217

T- shirt
50 PLN

Koszul­ki wyko­na­ne są na wyso­kiej jako­ści baweł­nie tech­ni­ką nano­sze­nia podwój­ne­go dru­ku cyfro­we­go. Gra­ma­tu­ra 170g. Dostęp­ne roz­mia­ry: M, L, XL.


09-29-slipmata-7-risk-ok

Slip­ma­ta 7″
25 PLN


09-29-slipmata-12-risk

Slip­ma­ta 12″
35 PLN