Foto­re­la­cja z 3 uro­dzin Winyl Mar­ke­tu pod hasłem “Tri­bu­te to Polish Jazz” ocza­mi nie­za­stą­pio­ne­go Paw­ła Zanio aka SOLOVSKY.COM.