Lato powra­ca, a do Mia­mi Wars powra­ca rów­nież show­ca­se skle­pu pły­to­we­go Winyl Mar­ket.

Będzie to eklek­tycz­na podróż przez wszyst­kie bli­skie im dźwię­ki i gatun­ki t.j: afro­be­at, funk, soul, jazz, jun­gle, disco, od zacho­du słoń­ca, tyl­ko z winy­li.

Od godz. 20 seta­mi raczyć Was będą zna­jo­mi i przy­ja­cie­le skle­pu m.in.:
Risky / Record Sto­re Day War­saw / Winyl Mar­ket
Mat Jazz / Sure Shot Pro­duc­tion
Kicó / MDFK

Mia­mi Wars
Sobo­ta 7 lip­ca 2018
Start: 20:00