Media Markt Radom i Radio Radom .pl zapra­sza­ją Wszyst­kich na Radom­ską Gieł­dę Pły­to­wą, któ­ra odbę­dzie się 10 mar­ca 2018 roku w godzi­nach od 11:00 do 17:00 w Cen­trum Han­dlo­wym M1 Radom.

Wśród wystaw­ców min.
Winyl Mar­ket
Anty­kwa­riat Tam­ka
Black Mar­ket
Janus Vinyl Records
Muzy­ka Mia­sta
Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl
Sklep Muzycz­ny HIT — Pły­ty Winy­lo­we / CD / DVD / Blu­ray
Trzaski.pl
NOMOS Audio Vin­ta­ge
Sklep Music Fan 

W trak­cie gieł­dy dj sety z czar­nych krąż­ków zagra­ją dla Was:
Gofer — Pły­ty Gra­mo­fo­no­we plytygramofonowe.pl / Winy­lo­bra­nie
Qb — Black Mar­ket / Per­so­nel
Risky — Winyl Mar­ket / Record Sto­re Day War­saw


Wszel­kich infor­ma­cji udzie­la redak­tor Mariusz Turczyk/ Radio Radom — 600 970 017,
Mar­cin Getler Media Markt Radom 535 09 24 43 lub na stro­nie Radom­ska Gieł­da Winy­li